animaator õppekava

 
ÕPPEKAVARÜHM                  Animeerimine         

ÕPPEKAVA NIMETUS (eesti keeles) Animaator
( vene keeles)  Аниматор
ARVATAV AMETIKOHT Õppurid tegutsevad animaatorina filmitööstuses, televisioonis.
ÕPPEKAVA MAHT 320 tundi
PRAKTIKA MAHT 120 tundi
ISESEISVATÖÖ OSAKAAL 0. tundi
SIHTGRUPP Õppeprogramm on mõeldud täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks ja ümber koolitamiseks. Koolitustel osaleda saab arvuti tehnoloogijas huvitatud inimesed, kellele on soov ennast arendada selles suunas.
ÕPPEKEEL Vene, Eesti ja Inglise keeles
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS Õppekava koostamise aluseks on S.H.A.R.K Art- media Õppekeskus koolitajate temaatiline plaan: http://innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/52/mooduli_kontseptsioon.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0ol65o1yidqy8vl/AADczCLoaibukv_HI5fK4QQ0a/3D%20modelleerija-visualiseerija_kood%20109950.pdf?dl=0
ÕPPEKAVA KOOSTAJAD Marina ChudinovaSvetlana Senicheva
ÕPPEKAVA KOOLITAJAD Marina Chudinova

Hariduskäik

Koolitaja on kõrgharidus. 1991.a. lõpetanud Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega.

Koolitaja on omandatud kutsehariduse Narva Kutseõppekeskuses. Erialad: Infotehnoloogia (2008) ja Multimeediaja (2010).

Eesti täiskasvanute assotsiatsioon ANDRAS 2015. aastal on omandatud täiskasvanute koolitaja 5 taseme.

Koolitaja on 11 raamatu aotor ja Narva kultuuri-ajaloo kogumikute korraldaja ja redaktor

 

Teenistuskäik:

2015 a-st – OÜ S.H.A.R.K Animatioonem Studio. Proekti menager ja koolitaja

2010.a. Mõnede artiklide autor, photograf, kujundus ja paigutus nädala ajalehti “Narva”, “Kurjer”.

2006.a-st – tööd avalikes organisatsioonides. Korraldaja ja loominguliste projektide juht. Info minu töödest on http://www.mtu-sophia.org/   või  http://www.etnoweb.ee/sophia

1994 –  2006. aa. Narva Muuseumi Kunstigalerii. Teadur; programmijuht

1981-1992. Kreenholmi Manufaktuur. Spetsialist2012-2013 — Narva Kunstikooli joonistuse ja skulptuuri õpetaja
Täiendkoolitus

2015. a. Kursused “Andragoogika”. Narvas. Kutsetunnistus (№100193)

2014, 2013, 2011, 2007, 1996, 1995. aa.– Eesti keele kursuste. Narvas. B1 kategooria (2014).
Riigi tunnistus nr 514-002875-1

2008-2010. aa.Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Multimeedia

2006-2008. aa. Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Infotehnoloogia

2003. aa. American Data Systems Baltic Division. Arvutikursused. AmerikaKutse sertifikaatid.

1985 – 1991. aa.Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega

 

Valdab professionaalselt järgmisi programme:

Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesing , AdobeFlash, Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Postipoiss
Svetlana Senicheva
Hariduskäik

Koolitaja

2012 a. оn omandanud Kõrghariduse Peterburi

ülikoolis graafilise disaini erialal.

Sertifitseeritud spetsialist programmis Zbrush.
Teenistuskäik

Töötanud mitmetes reklaamiagentuurides disainerina.

Praegu töötab SHARK Animationi studios 3D modelleerijana.

Peamiseks ülesandeks on disain, 3D modelleerimine, joonestus-ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, adobe Illustrator, CorelDraw Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, After Effects.
Andrei Samušin
Hariduskäik: 1995 – 2001Moskva Riikliku Industrial Ülekool, õigusteadus.

Täiendõppe:

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool
Teenistuskäik:
Praegu on SHARK Animatsioni studio juhatuse liige, produtsent ja 3D modelleerija.

Peamiseks ülesandeks on tööprotsessi organiseerimine ja korraldamine, 3D modelleerimine ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme:   

Adobe Photoshop ,  NewTek LightWave, Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro, Adobe DreamWeaver, Adobe Flash Pro

CorelDraw, Autodesk Maya 2014, Blender, MS Office,

Dmitri Shlimonov
Teenistuskäik:

2013-2008             OÜ Kruta, Graphic disainer

2008-2010             Projekt “Miss Koledz 2010”, fotograaf

Reklaamphotosessia “Avenue. 15.a-ne”

Reklaamphotosessia, firma “Byllet” (Soome)

Reklaamphotosessia, MotoKlub “Classic Riders”

Reklaamphotosessia, kassi hoiupaik “Sariolacats”

Projekt “Fitness Model Estonia Federation”, ametlik fotoraaf

2003-2008              AS PR Põhjarannik, ajalehti meik mees – disainer

2002-2003             “Kreemholmi prospekt”, ajalehti meik mees – disainer

1998-2002              OÜ Oliviana võrguadministraator internetikohviks

1995-1997             “Rentex”, linn Orel, VF, arvuti insener

1992-1995             “Kreenholmi Manufaktuur“, tekstiili masinad operaator
Praegu töötab S.H.A.R.K Animatioonem Studios 3D Modelerijana & VFX Artistina, operatorina, tehnilise direktorina

Omab suurt filmimise kogemust, kõikides projektides oli vastutanud montaazi ja lindistamise eest.

Hariduskäik:

1989 – 1992 Narva Kergetööstuskool, tekstiili masinad operator

Regulaarselt läbid stuudio sisemised kursuseid ja  onlain koolituseid.

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2014 Kursused “ZBrush”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool

ÕPEVÄLJUNDID Animaatori eriala õppekava eesmärgiks on anda õppijale erialased ja tehnilised põhioskused ning -teadmised, mis võimaldavad tööleasumist erialal.Animaatori õppe eesmärgiks on ette valmistada töötaja, kes:

 • oskab põhioskuste ulatuses kasutada professionaalset pikselgraafikaprogrammi.(Photoshop)
 • oskab kasutada pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks ( Photoshop)
 • teab professionaalseid videotöötlusprogramme, samuti multimeedia haldusprogramme (After Effects) omandab programmi kasutamisoskused teatud efektide valmis animatsioonile lisamiseks;
 • teab levinumate multimeediaprogrammide väljundformaate
 • Oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.
 • Oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Autodesk Maja abil (kondikava ehitamine, selle juhtimispunktide määramine,valgustuse reguleerimine,  mudeli animatsioon, tekstuuri maalimine, render)
ÕPPEKAVA RAKENDAMINE Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm (sh. distantsõpe)
ÕPPEMEETODID Õppemeetodiks mõeldud kasutada enamasti loengu ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja selle tõttu leiab võimalust tegeleda individuaalselt iga tudengiga.
NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS Vastuvõtt S.H.A.R.K Art- media Õppekeskusessetoimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “S.H.A.R.K Art- media Õppekeskuse” direktor.
Vastuvõtt S.H.A.R.K Art- media Õppekeskusesseanimaatori erialale toimub 3D graafika või 3D kunstniku õppetöö lõpetamise alusel.
ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED Tundidest osa võtmine vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktika; moodulite ja praktika tulemused on hinnatud positiiivselt.
        1. Tarkvaraõpe: Pikselgraafika
MOODULI MAHT 40 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Ülevaade pilditöötlusprogrammidest. Valitud programmi kasutamisloogika. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks: funktsioonid, tööriistad, lisaseadmed, formaadid.
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat,
 • oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks.(Photoshop)
 • oskab korregeerida pilte,
 • oskab tootada kihtidega
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
2. Erialane tarkvaraõpe ( AUTODESK MAYA)
MOODULI MAHT 100 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija õpib süvendatult kasutama erialaseks tööks vajalikku valitud tarkvara, valmistudes suundumiseks tööturule(Autodesk Maja)
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Ülevaade erinevate visualiseerimisvahendite ligikaudsest töökiirusest.

 • 3D stseenide ja visualisatsioonide ülesehitus. Ülevaade modelleerimistehnikate eripäradest fotorealistlike, kesktaseme ja ülimadala keerukusega objektide jaoks, spetsiaalsed tehnikad, korrektsed töövõtted.
 • 3D inimfiguuri modelleerimine, kontseptuaalse visandi koostamine, 3D mudelite animeerimine (skeleti ehitamine, mudeli animatsioon, tekstuuri maalimine)
ÕPITULEMUSED Õppija: Oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Autodesk Maja programmi abil.3D inimfiguuri modelleerimine, kontseptuaalse visandi koostamine, 3D mudelite animeerimine:

 • skeleti ehitamine
 • mudeli animatsioon
 • tekstuuri maalimine
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
  3. Multimeedia tööprotsess
MOODULI MAHT 60 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija teab professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme After Effects;teab levinumate multimeediaprogrammide väljundformaate; oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU
 • Animatsiooniprogrammid (Autodesk Maja)
 • Videotöötlusprogrammid (After Effects)
 • Järeltöötlus (After Effects)
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme, samuti multimeedia haldusprogramme (After Effects) (Autodesk Maja)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
4.      Praktika
MOODULI MAHT 120 tundi
PRAKTIKA JUHENDAJAD Svetlana Senicheva

Marina Chudinova

Dmitri Shlimonov

Andrei Samušin

PRAKTIKA TOIMUB S.H.A.R.K Animationem Studio OÜ
EESMÄRK Praktikaga taotletakse, et õppija rakendab teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmiseks praktikaettevõttes, tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse ja töökeskkonnaga, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi – ja tööohutuse nõuetega.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Õppekava läbitud praktikaettevõtte poolt soovitatud mahus
ÕPPESISU Õppija praktiseerib assistendina disaini- ja animatsiooniettevõttes S.H.A.R.K Animationem studio . Praktikaettevõttes tutvub õppija ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega; personali, töövahendite ja tööalaste nõudmiste tasemega. Õppija tutvub erialases töös kasutatavate seadmete ja nende kasutamise protseduuriga, klienditeenindusega, kolmemõõtmelise graafika alaste tööde valmimise etappidega.Praktikal osaleb õppija erinevate töölõikude kavandamise, organiseerimise ja teostamise juures vastavalt ettevõtte töö iseloomule ja pooltevahelisele kokkuleppele; osaleb väikesemahuliste tööülesannete täitmisel, mille kohta on õpilasel eelnevate moodulite läbimisel saadud nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline töökogemus.

Praktikal osaleja koostab ülevaatliku ja põhjaliku praktikapäeviku, milles kirjeldab tööetappe ja töö õnnestumist praktikajuhendaja juhendamisel ja iseseisvalt omandatud töökogemuse varal.

ÕPITULEMUSED Praktika tulemusena oskab õppija kasutada tööks vajalikke seadmeid, valmistada kavandite ja tööjuhendite alusel erinevaid jooniseid või mudeleid kolmemõõtmelistest objektidest ja oskab neid viia erinevatesse väljundformaatidesse, suudab organiseerida ja juhtida enda töölõigu tööprotsessi, suhelda disaineri ja kliendiga ning edukalt meeskonnas töötada.
HINDAMINE Praktikat hinnatakse diferentseeritult praktika töökohapoolse juhendaja ning koolipoolse juhendaja ja praktikapäeviku alusel.(Arvestatud või mittearvestatud)
  5.      Lõpueksam
HINDAMIS KOMISJOON Koolitajad – Andrei Samušin, Marina Chudinova,Svetlana Senicheva, Dmitri Shlimonov

Spetsialistid väljaspoolt – Svjatoslav Bondarenko  (Sertifitseeritud keskus Avtodesk, Ukraina)

EESMÄRK Lõpueksami eesmärgiks on selgitada välja õppija pädevus ja valmisoleks kutsealal töötamiseks.Lõpueksam võimaldab õpilasel:

 • demonstreerida terviklikke kunsti –ja kutsealaseid praktilisi teadmisi, oskust ja pädevust;

Lõpueksam võimaldab eksamikomisjonil:

 • hinnata õpilase praktiliste teadmiste, oskuste ja pädevuse vastavust Animaatori erialal töötamise nõuetele;
 • hinnata lõpetaja valmisolekut iseseisvaks tööks valitud erialal.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Läbitud kogu eelnev õppekava ja sooritatud praktikad; moodulite ja praktikate tulemused on positiiivselt arvestatud.
ÕPPESISU Animaatori eriala lõpueksam koosneb praktilisest osast.Lõpueksam võib põhineda varem teostatud erialastel projektidel.
ÕPITULEMUSED Õppija teadmised, oskused ja pädevused on lõpueksami komisjoni hinnangul piisavad iseseisvaks töötamiseks kutsealal.
HINDAMINE Lõpueksami tulemusi hindab eriala spetsialistidest koosnev lõpueksami komisjon, võttes arvesse:

 • lõpetaja professionaalsust (tehnilised ja erialased oskused, korrektsus);

Arvestatud või mittearvestatud
Arvestatud

Õppur oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, tööohutust, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt, toimimaks muutuvates olukordades edukalt ja eesmärgipäraselt.

Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada. Õpilane oskab töötades arvestada töökoha eripärasid, ta tajub oma tööd osana ettevõtte või projektimeeskonna tööst ja ettevõtet osana toimimiskeskkonnast.

Mittearvestatud

Õppur ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, ei tule tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides.

ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS Sisustus:

Kasutatavad seadmed: 2 õppeklassi, 10 arvutit, 10 graafilist planšetti, 2 projektorit.

Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara( Autodesk Maja, After Effects), kujundusprogrammid (Photoshop)
Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

haridusmin
Cinque Terre
entk